Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení VN Hať, oprava hráze a sdruženého objektu
Odesílatel Radomír Doležel
Organizace odesílatele Povodí Odry, státní podnik [IČO: 70890021]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 01.07.2016 16:33:31
Předmět Dodatečné informace 2

Dodatečné informace 2 k zadávacím podmínkám podle §49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách


Přílohy
- 942_3-7 dodatecne informace 2.pdf (243.63 KB)