Veřejná zakázka: VN Hať, oprava hráze a sdruženého objektu

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 7268
Systémové číslo: P16V00001224
Evidenční číslo zadavatele: 942
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 637721
Na základě předběžného oznámení:
VN Hať, oprava hráze a sdruženého objektu
Počátek běhu lhůt: 18.06.2016
Nabídku podat do: 13.07.2016 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VN Hať, oprava hráze a sdruženého objektu
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací na vodní nádrži Hať v rozsahu podle projektové dokumentace pro ohlášení stavby a provádění stavby „VN Hať, oprava hráze a sdruženého objektu (č. stavby 3389)“, která je přílohou č. 1 této zadávací dokumentace. Jedná se o opravu sdruženého objektu, opravu opevnění návodního svahu hráze a odtěžení nánosů ze dna vodní nádrže Hať. Součástí zakázky je i zajištění zařízení staveniště a vedlejší a ostatní náklady spojené s prováděním stavby.
Členění stavby podle projektové dokumentace: SO 01 Oprava sdruženého objektu, SO 02 Oprava hráze, SO 03 Odtěžení nánosů.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 13 739 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Odry, státní podnik
 • IČO: 70890021
 • Poštovní adresa:
  Varenská 3101/49
  702 00 Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 512186

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Povodí Odry, státní podnik
Varenská 3101/49
702 00 Ostrava

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky