Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení VN Hať, oprava hráze a sdruženého objektu
Odesílatel Petr Prešer
Organizace odesílatele Povodí Odry, státní podnik [IČO: 70890021]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 24.06.2016 08:29:32
Předmět Dodatečné informace 1

Dodatečné informace 1


Přílohy
- 942 dodatecne informace 1.pdf (71.52 KB)