Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení VT Dětmarovická Mlýnka, km 2,765 - 5,177, zkapacitnění toku (č.st. 4962)
Odesílatel Radomír Doležel
Organizace odesílatele Povodí Odry, státní podnik [IČO: 70890021]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 04.07.2016 15:58:42
Předmět Dodatečné informace 1

Dodatečné informace 1 k zadávacím podmínkám podle §49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách


Přílohy
- 932_3-5 dodatecne informace 1.pdf (243.15 KB)