Veřejná zakázka: VT Dětmarovická Mlýnka, km 2,765 - 5,177, zkapacitnění toku (č.st. 4962)

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 7233
Systémové číslo: P16V00001189
Evidenční číslo zadavatele: 932
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 638670
Na základě předběžného oznámení:
VT Dětmarovická Mlýnka, km 2,765-5,177, zkapacitnění toku (č.st. 4962)
Počátek běhu lhůt: 28.06.2016
Nabídku podat do: 19.07.2016 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VT Dětmarovická Mlýnka, km 2,765 - 5,177, zkapacitnění toku (č.st. 4962)
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem stavebních prací je provedení úpravy koryta vodního toku Dětmarovická Mlýnka a jeho bezejmenného přítoku. Na Dětmarovické Mlýnce bude snížen stupeň o 0,8 m a provedeno zkapacitnění koryta prohrábkou a opevnění koryta kamenným záhozem a dlažbou v některých místech. Na březích bude provedena náhradní výsadba. Na bezejmenném přítoku bude provedena prohrábka - zkapacitnění koryta, opevnění koryta kamenným záhozem v některých úsecích. Na březích bude vytvořen zemní val.
Součástí zakázky je i zajištění zařízení staveniště a vedlejší a ostatní náklady spojené s prováděním stavby.
Bližší informace k předmětu plnění veřejné zakázky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 7 650 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Odry, státní podnik
 • IČO: 70890021
 • Poštovní adresa:
  Varenská 3101/49
  702 00 Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 512186

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Varenská 3101/49
702 00 Ostrava

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky