Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dezinfekce, deratizace a dezinsekce stájových a souvisejících prostor
Odesílatel Lenka Suchánková
Organizace odesílatele Národní hřebčín Kladruby nad Labem [IČO: 72048972]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 12.04.2023 14:58:17
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Změna výzvy č. 1


Přílohy
- Změna výzvy č. 1.pdf (140.58 KB)
- Příloha č. 6 - Podrobná specifikace předmětu plnění (Ceník)_upraveno.xlsx (54.38 KB)