Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení VD Hluboká nad Vltavou - rekonstrukce provozní budovy s výstavbou krytých stání
Odesílatel Lydie Zbuzková
Organizace odesílatele Povodí Vltavy, státní podnik [IČO: 70889953]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 14.06.2023 11:18:14
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Zadavatel poskytuje Vysvětlení zadávací dokumentace a zároveň prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace č.1.pdf (1.87 MB)
- VD Hluboká n.Vltavou - souhrnný rozpočet_BEZ CEN_změna 13_6.xlsx (859.04 KB)