Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Studie odtokových poměrů Bystřice a Sviního potoka
Odesílatel Michaela Pöschlová
Organizace odesílatele Povodí Ohře, státní podnik [IČO: 70889988]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 23.06.2023 12:22:20
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Dobrý den, na základě dotazů uchazečů vydává zadavatel Vysvětlení zadávací dokumentace č.1.

S pozdravem,
Michaela Pöschlová


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. 1.pdf (378.81 KB)