Veřejná zakázka: Studie odtokových poměrů Bystřice a Sviního potoka

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 18301
Systémové číslo: P23V00000647
Datum zahájení: 14.06.2023
Nabídku podat do: 28.06.2023 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Studie odtokových poměrů Bystřice a Sviního potoka
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Studie zahrnuje povodí vodního toku (VT) Bystřice až po uzávěrový profil v ř. km cca 3,7 dle TPE. Hydrologický srážko-odtokový model bude zahrnovat celé povodí až po uzávěrový profil zpracovávaného úseku. Hydraulický model bude zpracován pro úsek vodního toku Bystřice (IDVT 10100315) od štěrkové přehrážky nad městem Dubí v ř. km cca 13,22 dle TPE (-778722, -970157) až pod vyústění z krytého v profilu ř. km cca 3,7 dle TPE (-774572, -977382) a úsek vodního toku Sviní potok (IDVT 10284025) od železničního mostu v ř. km cca 3,93 dle TPE (-778923, -975515) do soutoku s Bystřicí.
Účelem studie je popsat průběh povodně v předmětném úseku v rozsahu povodní Q5 až Q100, posoudit kapacitu krytého profilu v celé jeho délce, identifikovat problematická místa s nepříznivými hydraulickými jevy a uvést výčet možných řešení pro jejich eliminaci.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 000 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ústecký kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Ohře, státní podnik
 • IČO: 70889988
 • Poštovní adresa:
  Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 514443

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky