Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Studie odtokových poměrů Bystřice a Sviního potoka
Odesílatel Michaela Pöschlová
Organizace odesílatele Povodí Ohře, státní podnik [IČO: 70889988]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 23.06.2023 12:26:02
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Přílohy k Vysvětlení zadávací dokumentace č.1


Přílohy
- Vysvětlení ZD č.1 - Přílohy.zip (3.38 MB)