Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Jez Černý Mlýn ř.km 209,162 - 209,362 - oprava spárování dlažeb v podjezí + úprava ocelového stavidla
Odesílatel Martin Chmelík
Organizace odesílatele Povodí Ohře, státní podnik [IČO: 70889988]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 31.07.2023 11:09:55
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Dobrý den,
na dotaz uchazeče uveřejňujeme dokument: Vysvětlení zadávací dokumentace č.1.


Přílohy
- Vysvětlení ZD č.1.pdf (341.58 KB)