Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení VD Brandýs nad Labem, oprava jezových věží, manipulačních budek a lávky
Odesílatel Alice Růžičková
Organizace odesílatele Povodí Labe, státní podnik [IČO: 70890005]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 06.11.2023 12:31:00
Předmět Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 1

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ) poskytuje vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace.


Přílohy
- vysvetleni_ZD_1_VD_Brandys_veze_lavka.pdf (310.86 KB)