Veřejná zakázka: VD Brandýs nad Labem, oprava jezových věží, manipulačních budek a lávky

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 18659
Systémové číslo: P23V00001003
Evidenční číslo zadavatele: 149140004
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2024-006172
Datum zahájení: 01.11.2023
Nabídku podat do: 23.11.2023 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VD Brandýs nad Labem, oprava jezových věží, manipulačních budek a lávky
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je oprava betonových konstrukcí jezových věží, manipulačních budek a lávky na VD Brandýs nad Labem. Stavba se skládá ze 3 stavebních objektů. Objekt "SO 01 Lávka" spočívá v sanaci železobetonové konstrukce, úpravě horního povrchu pro umožnění odtoku vody, obnově hydroizolační vrstvy horního povrchu a v osazení zábradlí. Objekt "SO 02 Manipulační budky" spočívá v provedení sanace železobetonové monolitické konstrukce manipulačních budek, opravě střešního pláště a výměně stávajících oken a dveří za plastové. Objekt "SO 03 Jezové věže" spočívá v provedení kompletní sanace vnějších železobetonových konstrukcí, opravě střešního pláště včetně úpravy atiky z důvodu bezpečnější manipulace s hradidlovými segmenty, výměně oken a dveří a opravě vnitřních prostor.

Bližší specifikace viz projektová dokumentace a smlouva o dílo.

=> Prohlídka místa budoucího plnění se uskuteční dne 14. 11. 2023 od 9:00 hodin. Zájemci o účast na prohlídce místa plnění se setkají na plavební komoře Brandýs n/L, Ulice Nábřeží 406/1, 250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, viz https://mapy.cz/s/fotogedumu <=

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 22 803 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Labe, státní podnik
 • IČO: 70890005
 • Poštovní adresa:
  Hradec Králové - Slezské Předměstí
  Víta Nejedlého 951/8, PSČ 50003
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 519508

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky