Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení VD Brandýs nad Labem, oprava jezových věží, manipulačních budek a lávky
Odesílatel Alice Růžičková
Organizace odesílatele Povodí Labe, státní podnik [IČO: 70890005]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 15.11.2023 14:32:29
Předmět Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 2

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ) poskytuje vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace.


Přílohy
- vysvetleni_ZD_2_VD_Brandys_veze_lavka.pdf (288.66 KB)