Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení VD Seč, oprava přemostění bezpečnostního přelivu
Odesílatel Alice Růžičková
Organizace odesílatele Povodí Labe, státní podnik [IČO: 70890005]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 29.11.2023 13:25:54
Předmět Výzva

Jako zadavatel veřejné zakázky na stavební práce „VD Seč, oprava přemostění bezpečnostního přelivu“, zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, Vás vyzýváme k podání nabídky.
Informace o předmětu plnění veřejné zakázky a podmínkách plnění naleznete ve Výzvě k podání nabídek a zadávacích podmínkách, které jsou ke stažení na profilu zadavatele.

Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html