Veřejná zakázka: VD Seč, oprava přemostění bezpečnostního přelivu

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 18737
Systémové číslo: P23V00001081
Evidenční číslo zadavatele: 129210002
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2024-008638
Datum zahájení: 29.11.2023
Nabídku podat do: 20.12.2023 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VD Seč, oprava přemostění bezpečnostního přelivu
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je oprava mostního objektu, který převádí místní účelovou komunikaci přes bezpečnostní přeliv VD Seč k technologickému zázemí hráze VD.
Stávající mostní objekt bude demolován, bude odstraněno mostní příslušenství, vodorovná nosná konstrukce a mezilehlé pilíře. Krajní opěry budou bourány částečně, na předpolích bude odstraněna stávající vozovka přístupové komunikace.
Nový mostní objekt je navržen jako trámová spojitá třípolová konstrukce. Rozpětí polí nosné konstrukce je 8,7 + 8,6 + 8,7 m. Celková délka přemostění je 24,9 m, délka nosné konstrukce je 26,9 m. Volná šířka mostu je 4,00 m.
Bližší specifikace viz projektová dokumentace a smlouva o dílo.

=> Prohlídka místa budoucího plnění se uskuteční dne 07. 12. 2023 od 10:00 hodin. Zájemci o účast na prohlídce místa plnění se setkají na parkovišti před domem hrázného - Seč č.p. 166. <=

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 11 303 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Labe, státní podnik
 • IČO: 70890005
 • Poštovní adresa:
  Hradec Králové - Slezské Předměstí
  Víta Nejedlého 951/8, PSČ 50003
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 519508

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky