Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení VD Josefův Důl, obnova provozních částí VD
Odesílatel Alice Růžičková
Organizace odesílatele Povodí Labe, státní podnik [IČO: 70890005]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 13.02.2024 08:53:49
Předmět Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 1

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ) poskytuje vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace.


Přílohy
- vysvetleni_ZD_1_VD_Jos_Dul_provozni_casti.pdf (299.54 KB)