Veřejná zakázka: VD Josefův Důl, obnova provozních částí VD

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 18884
Systémové číslo: P24V00000089
Evidenční číslo zadavatele: 119190005, 219180018, 219210014
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2024-008644
Datum zahájení: 01.02.2024
Nabídku podat do: 22.02.2024 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VD Josefův Důl, obnova provozních částí VD
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je obnova provozních částí VD Josefův Důl. Zakázka se skládá ze tří akcí:
119190005 VD Josefův Důl, oprava portálu štoly - Realizace této akce spočívá v opravě stávajícího výustního portálu odpadní štoly. V rámci opravy bude řešena sanace pohledových betonových ploch, ochrana povrchové výztuže, eliminace zatékání do objektu portálu, injektáž pracovních spár, oprava vozovky přemostění a oprava vystrojení objektu (poklop, přístupový žebřík a zábradlí).
219180018 VD Josefův Důl, rekonstrukce schodišť vstupů do štol VD - U dvou vstupních šachet do štoly (SO 01 a SO 02) a u šachtového vstupu do drenážní štoly (SO 03) se jedná o rekonstrukci vnějších konstrukcí vstupních objektů formou nového zastřešení, nové fasády včetně instalace vnějšího zateplení a zřízení kamenného soklu u obou vstupů. Dále dojde k výměně zkorodovaného ocelového schodiště za nerezové s novými pororošty. U SO 03 dojde též k náhradě dožilých vstupních dveří a zakrytého manipulačního otvoru 1. podzemního podlaží. U všech 3 vstupních objektů bude součástí rekonstrukce i výměna rozvaděčů s kabely, výměna zásuvkových skříní a svítidel za úspornější (PS 04).
219210014 VD Josefův Důl, rekonstrukce domku průsakoměrných šachet pod HH - SO 01 – Řeší výměnu dřevěného pláště budovy za provětrávané eloxované AL svitky nakotvené k FeZn roštu. Stávající plochá střecha bude provedena jako odvětrávaná sedlová s krytinou z TiZn. V domku dojde k výměně stávajících ocel. oken a dveří za plastové. Stávající meteostanice bude ze střechy přeinstalována na samostatně stojící stožár do 5-ti m od domku na pozemku PLa.
SO 02 - Řeší výměnu zkorodovaného ocelového vnitřního vybavení za kompozitní schodiště, zábradlí, žebřík i lávku stejných parametrů. Dojde k výměně ocelových měrných Thompsonových přelivů a vodících drážek hrazení za nerezové.
PS 03 - Dojde k výměně dosluhujících rozvodů NN a nevhodného osvětlení.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 6 111 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Labe, státní podnik
 • IČO: 70890005
 • Poštovní adresa:
  Hradec Králové - Slezské Předměstí
  Víta Nejedlého 951/8, PSČ 50003
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 519508

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků