Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Zajištění provozu a legislativního rozvoje Digitalizační platformy ÚKZÚZ a digitálních služeb 2024 - 2027
Odesílatel Eva Czerná
Organizace odesílatele Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský [IČO: 00020338]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 14.02.2024 15:00:20
Předmět Výzva k podání nabídek

Vážení dodavatelé,
tímto Vám oznamuji, že bylo opětovně zahájeno zadávací řízení na Zajištění provozu a legislativního rozvoje Digitalizační platformy ÚKZÚZ a digitálních služeb 2024 - 2027.

S pozdravem JUDr. Eva Czerná


Přílohy
- Vyzva_k_podani_nabidek.pdf (1.49 MB)