Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávky pohonných hmot prostřednictvím palivových karet 2024 - 2028
Odesílatel Martina Křístková
Organizace odesílatele Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský [IČO: 00020338]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 19.03.2024 14:28:19
Předmět Změna zadávací dokumentace

Dobrý den, zasíláme Vám na vědomí Změnu zadávací dokumentace.
S pozdravem
Mgr. Martina Křístková


Přílohy
- Zmena_zadavaci_dokumentace.pdf (685.02 KB)
- Vyzva_pohonne_hmoty_opravena.pdf (684.20 KB)
- Příloha č. 1 - Rámcová dohoda PHM .docx (102.23 KB)
- Příloha č. 3 - Nabídková cena.xlsx (16.10 KB)