Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Zajištění provozu a legislativního rozvoje Digitalizační platformy ÚKZÚZ a digitálních služeb 2024 - 2027
Odesílatel Eva Czerná
Organizace odesílatele Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský [IČO: 00020338]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 26.03.2024 09:46:49
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dobrý den, zasílám Vám vysvětlení a změnu zadávací dokumentace, která spočívá v opravě některých částí smlouvy, viz přiložená smlouva v revizním formátu.

S pozdravem

JUDr. Eva Czerná


Přílohy
- Příloha č. 1 - Závazný text návrhu smlouvy opravená revize.docx (235.11 KB)
- Vysvetleni_a_zmena_zadavaci_dokumentace.pdf (729.99 KB)