Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Dodávky pohonných hmot prostřednictvím palivových karet 2024 - 2028
Odesílatel Martina Křístková
Organizace odesílatele Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský [IČO: 00020338]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 24.04.2024 08:18:46
Předmět Změna zadávací dokumentace

Dobrý den, zasíláme Vám změnu zadávací dokumentace.
S pozdravem
Mgr. Martina Křístková


Přílohy
- Zmena_zadavaci_dokumentace_II.pdf (745.43 KB)
- Vyzva_pohonne_hmoty_opravena_II.pdf (687.76 KB)
- Příloha č. 1 - Rámcová dohoda PHM .docx (103.13 KB)
- Příloha č. 3 - Nabídková cena.xlsx (11.96 KB)