Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Nákup mediálního prostoru za účelem propagace sladkovodní akvakultury pro rok 2017
Odesílatel Adam Homolka
Organizace odesílatele Zařízení služeb MZe s.p.o. [IČO: 71294295]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 24.03.2017 16:30:48
Předmět Výzva k podání nabídek ve veřejné zakázce

Dobrý den,
Vaše společnost byla oslovena jako potenciální Dodavatel ve veřejné zakázce "Nákup mediálního prostoru za účelem propagace sladkovodní akvakultury pro rok 2017". Veškeré informace jsou obsaženy ve Výzvě. Přeji hezký zbytek dne.

S pozdravem

Bc. BcA. Adam Homolka
Vedoucí sekce marketingu
Zařízení služeb MZe s.p.o.


Přílohy
- vyzva_media_podepsana.pdf (751.64 KB)