Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Rozšíření SCSM
Odesílatel Anna Csabová
Organizace odesílatele Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. [IČO: 49241494]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 21.09.2017 11:42:05
Předmět Výzva

Veřejný zadavatel Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. si vás dovolujeme informovat, že vypsal veřejnou zakázku malého rozsahu vedenou pod názvem Rozšíření SCSM.


Přílohy
- výzva, vč. příloh - podepsaná.pdf (1.67 MB)