Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Třebovka, Třebovice-Č. Třebová, úprava toku – výkon činnosti technického dozoru stavebníka
Odesílatel Alice Růžičková
Organizace odesílatele Povodí Labe, státní podnik [IČO: 70890005]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 10.01.2019 14:41:13
Předmět Výzva

Jako zadavatel veřejné zakázky na služby „Třebovka, Třebovice-Č. Třebová, úprava toku – výkon činnosti technického dozoru stavebníka“, zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, Vás vyzýváme k podání nabídky.
Informace o předmětu plnění veřejné zakázky a podmínkách plnění naleznete v zadávacích podmínkách, které jsou ke stažení na profilu zadavatele.

Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html