Veřejná zakázka: Třebovka, Třebovice-Č. Třebová, úprava toku – výkon činnosti technického dozoru stavebníka

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 11972
Systémové číslo: P19V00000017
Evidenční číslo zadavatele: 229160029
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-008773
Datum zahájení: 10.01.2019
Nabídku podat do: 29.01.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Třebovka, Třebovice-Č. Třebová, úprava toku – výkon činnosti technického dozoru stavebníka
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky „Třebovka, Třebovice-Č. Třebová, úprava toku – výkon činnosti technického dozoru stavebníka“ je výkon občasného technického dozoru stavebníka na stavbě „Třebovka, Třebovice - Česká Třebová, úprava toku“.
Náplní činnosti technického dozoru stavebníka je uplatňovat v rozsahu platných právních předpisů zájmy objednatele při kontrole souladu realizace stavby se zadávací projektovou dokumentací, s platnými technickými normami ve výstavbě a s přijatými smluvními závazky.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 2 570 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Labe, státní podnik
 • IČO: 70890005
 • Poštovní adresa:
  Hradec Králové - Slezské Předměstí
  Víta Nejedlého 951/8, PSČ 50003
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 519508

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky