Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení VD Lipno I - odvedení dešťových vod ze vzdušního svahu hráze
Odesílatel Jiří Schindler
Organizace odesílatele Povodí Vltavy, státní podnik [IČO: 70889953]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 01.03.2019 09:44:54
Předmět Výzva

Výzva k podání nabídky