Veřejná zakázka: VD Lipno I - odvedení dešťových vod ze vzdušního svahu hráze

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 12179
Systémové číslo: P19V00000224
Datum zahájení: 01.03.2019
Nabídku podat do: 14.03.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VD Lipno I - odvedení dešťových vod ze vzdušního svahu hráze
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění neškodného odvádění dešťových vod z komunikace na koruně hráze VD Lipno I a zamezení erozních jevů na tělese zemní hráze v oblasti vzdušního svahu. Technicky je navržen nový trubní kanalizační dešťový sběrač pro podchycení dešťových vpustí z koruny hráze. Na trase potrubí jsou navrženy revizní šachty. Sběrač bude zaústěn do koryta příkopu podél obslužné komunikace pod hrází, první úsek příkopu v místě zaústění bude opevněn těžkým záhozem. Stavba zahrne také odstranění stávajících poškozených konstrukcí výústí ve svahu hráze.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 3 460 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Vltavy, státní podnik
 • IČO: 70889953
 • Poštovní adresa:
  Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 513531

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky