Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení VD Pilská, VD Staviště – rekonstrukce technologie spodních výpustí
Odesílatel Markéta Kletečková
Organizace odesílatele Povodí Vltavy, státní podnik [IČO: 70889953]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 19.03.2019 16:00:54
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1_podepsáno.pdf (297.27 KB)
- Příloha č. 3_Formulář nabídky_190130.docx (80.77 KB)