Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Ex-post evaluace programu Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 „KUS“
Odesílatel Jiří Novák
Organizace odesílatele Česká republika - Ministerstvo zemědělství [IČO: 00020478]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 09.04.2019 17:14:35
Předmět Výzva k podání nabídek

Vážení dodavatelé,

tímto Vám zasíláme výzvu k podání nabídky ve výše uvedené veřejné zakázce. Nabídky je možné podat elektronicky na adrese: https://zakazky.eagri.cz/contract_display_12356.html

S pozdravem
Mgr. Jiří Novák
Ministerstvo zemědělství


Přílohy
- KUS_vyzva k podani nabidek_sign.pdf (14.28 MB)
- KUS_vyzva k podani nabidek_verze ke čtení.pdf (394.30 KB)
- KUS_priloha 1 Vyzvy_smlouva_final.docx (71.72 KB)
- KUS_priloha 2 Vyzvy_vzorove formulare_final.docx (72.45 KB)