Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení VD Landštejn – náhradní zdroj surové vody – studie proveditelnosti - inženýrskogeologický průzkum
Odesílatel Radim Frajt
Organizace odesílatele Povodí Moravy, s.p. [IČO: 70890013]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 11.04.2019 12:52:51
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dobrý den, v příloze Vysvětlení ZD č. 1.


Přílohy
- Vysvětlení ZD 1.pdf (403.43 KB)
- Landstejn_tech_pomoc.pdf (1.12 MB)