Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Úpa, Mladé Buky, rekonstrukce koryta, ř. km 56,850 – 56,986
Odesílatel Alice Růžičková
Organizace odesílatele Povodí Labe, státní podnik [IČO: 70890005]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 17.05.2019 08:10:53
Předmět Výzva

Jako zadavatel veřejné zakázky na stavební práce „Úpa, Mladé Buky, rekonstrukce koryta, ř. km 56,850 – 56,986“, zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, Vás vyzýváme k podání nabídky.
Informace o předmětu plnění veřejné zakázky a podmínkách plnění naleznete v zadávacích podmínkách, které jsou ke stažení na profilu zadavatele.

Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html