Veřejná zakázka: Úpa, Mladé Buky, rekonstrukce koryta, ř. km 56,850 – 56,986

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 12508
Systémové číslo: P19V00000553
Evidenční číslo zadavatele: 219170015
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-028384
Datum zahájení: 17.05.2019
Nabídku podat do: 13.06.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Úpa, Mladé Buky, rekonstrukce koryta, ř. km 56,850 – 56,986
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky „Úpa, Mladé Buky, rekonstrukce koryta, ř. km 56,850 – 56,986“ je realizace akce spočívající v provedení stabilizace podélného profilu, stabilizace pravého břehu rekonstrukcí stávající kamenné zdi a stabilizace stávající zdi na levém břehu v ř. km 56,900 - 56,986. Na pravém břehu bude obnovena v původních parametrech sesunutá opěrná zeď. U levobřežní zdi bude provedena železobetonová předpata, která bude tuto zeď stabilizovat. Z důvodu zabránění dalšího prohlubování dna koryta řeky budou vybudovány 3 dnové příčné prahy, mezi kterými bude doplněno dno do úrovně navržené nivelety. Součástí akce je také trvalé zajištění nápravy havarijní situace v předmětném úseku 56,850-56,900. V daném úseku bude vybudována železobetonová tížná zeď, svah nad korunou budoucí zdi bude sesvahován a zpevněn protierozní travní rohoží. V tomto úseku budou vybudovány 2 stabilizační příčné prahy.
Bližší specifikace viz projektová dokumentace a smlouva o dílo.

Prohlídka místa budoucího plnění se koná dne 24.05.2018 od 10:00 hodin.
Sraz zájemců je v 10:00 hodin před Úřadem městyse Mladé Buky.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 24 680 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Labe, státní podnik
 • IČO: 70890005
 • Poštovní adresa:
  Hradec Králové - Slezské Předměstí
  Víta Nejedlého 951/8, PSČ 50003
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 519508

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky