Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Zajištění kreativní části kampaně Ryba na talíř pro roky 2019 a 2020
Odesílatel Adam Homolka
Organizace odesílatele Zařízení služeb MZe s.p.o. [IČO: 71294295]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 12.09.2019 21:39:17
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dobrý den,
odpověď naleznete v příloze této zprávy.

S pozdravem

Adam Homolka
Zařízení služeb MZe s.p.o.


Přílohy
- Odpověď na žádost o dodatečné informace.docx (342.08 KB)

Původní zpráva

Datum 09.09.2019 15:37:47
Předmět Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dobrý den,

prosíme o upřesnění následujících otázek:

 V podrobném popisu zakázky je uvedeno, že hlavní sdělení kampaně Ryba na talíř má veřejnosti komunikovat cíle projektu – jediné cíle uvedené v zadávací dokumentaci je komunikovat zejména jednoduchost přípravy rybích pokrmů. Dále byl zmíněn účel kampaně – rozšíření povědomí široké veřejnosti o pozitivech konzumace sladkovodních ryb a odbourání bariér v jejich spotřebě. Může toto zadavatel specifikovat?
 Musí být grafický návrh webových stránek připraven, zmíněný v katalogovém listu na současnou strukturu webu, nebo můžeme navrhnout úpravy? Může zadavatel přiblížit změny a novou strukturu webu, abychom věděli, jak grafický návrh připravit? Jaké jsou povinné náležitosti webu? V jakém formátu má být předáno? Jaký je časový fond?
 Bude u food tracku vyžadována jen mapa, případně s průběžným aktualizováním nebo i celkový výpis. Bude zadavatel chtít stránky průběžně aktualizovat. Pokud ano, jaký by měl být rozsah?
 Jsou nějaké povinné části pro návrh kalendáře v rámci nabídky (stejně jako u návrhu kuchařky)?
 V Rámcové dohodě, v bodu VI. Smluvní pokuty, článku 2 se píše o povinné publicitě. Co je součástí povinné publicity? V zadání není dohledatelné, ale smlouva na toto ustanovení odkazuje.
 V krycím listu je uvedena tvorba fotobanky. Prosíme o upřesnění, jaký obsah, strukturu a celkový počet fotografií má fotobanka obsahovat? Mohou být fotografie do receptů použity i do kalendáře?
 Tisk, tvorba a grafická úprava foto kuchařek s recepty ze sladkovodních ryb a jejich přípravou do formátu formát A5, V1 vazba 4/4, 80 g/m3, 14 listů A5, sklad na A6 – jak je toto prosím myšleno?
 V jaké formě mají být dodané samolepky – arch nebo ořez? Mat nebo lesk?
 U kuchařky je uvedeno, že má mít 14 stran, znamená to, že má obsahovat 14 receptů?
 Je součástí i doprava jednotlivých propagačních materiálů?

S pozdravem a přáním pěkného dne,

Mgr. David Blažek
jednatel Media Age