Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Mohelnice, protipovodňová a revitalizační opatření, odstranění migračních překážek, stupeň č.17 - stupeň č.20
Odesílatel Radomír Doležel
Organizace odesílatele Povodí Odry, státní podnik [IČO: 70890021]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 25.09.2019 17:41:32
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace 1 podle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „zákon“)

V souladu s § 98 zákona zadavatel poskytuje dodavatelům vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace obdržené od dodavatele dne 25.9.2019.
Blíže viz text vysvětlení zadávací dokumentace 1 v příloze.


Přílohy
- 1219_3-4 vysvetleni ZD 1.pdf (124.90 KB)