Veřejná zakázka: Mohelnice, protipovodňová a revitalizační opatření, odstranění migračních překážek, stupeň č.17 - stupeň č.20

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 13075
Systémové číslo: P19V00001117
Evidenční číslo zadavatele: 1219
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-032294
Datum zahájení: 13.09.2019
Nabídku podat do: 14.10.2019 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Mohelnice, protipovodňová a revitalizační opatření, odstranění migračních překážek, stupeň č.17 - stupeň č.20
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací v rozsahu podle proj. dokumentace pro provádění stavby (příloha č. 1 zadávací dokumentace).
Předmětem stavby je realizace protipovodňových a revitalizačních opatření na vodním toku Mohelnice, které zajistí protipovodňovou ochranu území, omezení povodňového rizika pomocí stabilizace podélného sklonu koryta a dojde k eliminaci hloubkové (dnové) a boční eroze koryta.
Jedná se o rekonstrukci čtyř spádových stupňů, která spočívá v odstranění poškozeného přelivu až na základovou spáru a následné vybudování přelivné hrany, závěrného prahu a vývaru. Migrační průchodnost bude zajišťovat migrační rampa.
Součástí zakázky je také odstranění pův. konstrukcí opěrných zdí a spádového stupně včetně likvidace suti a zajištění zařízení staveniště a vedlejší a ostatní náklady.
Po hodnocení nabídek bude v souladu s § 121 zákona provedena elektronická aukce. K realizaci elektronické aukce bude využito elektronického aukčního systému PROEBIZ, viz příloha č. 7 zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Odry, státní podnik
 • IČO: 70890021
 • Poštovní adresa:
  Varenská 3101/49
  702 00 Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 512186

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky