Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení SBĚR DAT Z AKVAKULTURY V ČR ZA ROK 2017
Odesílatel Jan Vodička
Organizace odesílatele Ústav zemědělské ekonomiky a informací [IČO: 00027251]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 14.11.2019 16:01:55
Předmět Změna zadávacích podmínek

Zadavatel tímto oznamuje, že v rámci provedené kontroly nalezl v samotném Závazném Návrhu smlouvy (příloha č. 1 Zadávací dokumentace) administrativní chybu, a to u písmenného označení odkazů na oddíly dotazníku v odst. 3.4 Návrhu smlouvy.

Zadavatel tak uveřejňuje novou, opravenou verzi, která již výše zmíněnou administrativní chybu neobsahuje.

Účastníci tak ve svých nabídkách použijí tuto aktualizovanou verzi Závazného návrhu smlouvy. Výše uvedené se týká pouze samotného Návrhu smlouvy nikoliv jeho příloh, jež zůstávají nezměněny.

Přílohou této zprávy zprávy je jak verze návrhu smlouvy s vyznačenými změnami, tak i verze čistopisná. Čistopis nové verze návrhu smlouvy je zároveň umístěn i do oddílu ve kterém byla uveřejněna původní zadávací dokumentace.

Vzhledem k charakteru nepodstatné změny, zůstává lhůta pro podání nabídek zachována.


Přílohy
- NOVA VERZE_Smlouva_sber_akvadat_revize.docx (600.53 KB)
- NOVA VERZE_Smlouva_sber_akvadat_cistopis.docx (599.45 KB)