Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Depozitář potravin – interaktivní modulární expozice pro pobočku NZM Ostrava
Odesílatel Anton Říha
Organizace odesílatele Národní zemědělské muzeum, s.p.o. [IČO: 75075741]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 24.03.2020 16:46:20
Předmět Doplnění zadávací dokumentace č.1

Dne 24.3.2020 obdrželo NZM přes profil zadavatele následující dotaz:

Dobrý den,

Chtěli bychom se zeptat, zda je součastí zadávací dokumentace také výkaz výměr (podrobný položkový rozpočet), dle kterého bychom mohli jednotlivé položky podrobněji nacenit? Mezi jednotlivými dokumenty jsme nic takového nenašli.

Předem mockrát díky za odpověď.

Odpověď:

Zadavatel NZM rozhodl, že pro lepší orientaci v nabídce zveřejní položkový rozpočet k zakázce Depozitář potravin - interaktivní modulární expozice pro pobočku NZM Ostrava. Výkaz výměr však nemusí být součástí nabídky dodavatele, ale slouží jen pro snadnější možnost celkového nacenění dodávky.
Zadavatel NZM dále rozhodl, že nebude prodlužovat termín pro podání nabídek.

S pozdravem
NZM


Přílohy
- VV_NZM_Ostrava_depozitar potravin.xlsx (16.12 KB)