Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Poskytování služeb elektronických komunikací
Odesílatel Monika Křížová
Organizace odesílatele Povodí Vltavy, státní podnik [IČO: 70889953]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 18.06.2020 16:43:40
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Dobrý den,
v příloze naleznete Vysvětlení ZD včetně upravené přílohy na základě Žádosti o objasnění nabídky, kterou zadavatel obdržel dne 15. 6. 2020.

S pozdravem
Křížová


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2.pdf (422.85 KB)
- Příloha č. 5 - Znění obchodních podmínek VZ ze dne 18. 6. 2020.docx (66.40 KB)