Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Objekty Z3, víceúčelový objekt, oprava + rekonstrukce garáží dopravy
Odesílatel Alice Růžičková
Organizace odesílatele Povodí Labe, státní podnik [IČO: 70890005]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 02.03.2021 14:58:25
Předmět Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 1

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) poskytuje vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace.


Přílohy
- vysvetleni_ZD_1_objekty_Z3.pdf (176.90 KB)