Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Demolice, OHO, stavba č. 4341
Odesílatel Michal Štefek
Organizace odesílatele Povodí Odry, státní podnik [IČO: 70890021]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 30.09.2021 15:13:05
Předmět Výzva k podání nabídky

Zadavatel v souladu s § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje zahájení zadávacího řízení s názvem "Demolice, OHO, stavba č. 4341" a vyzývá neomezený počet dodavatelů k podání nabídek.