Veřejná zakázka: Demolice, OHO, stavba č. 4341

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 15976
Systémové číslo: P21V00001043
Evidenční číslo zadavatele: 1392
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 30.09.2021
Nabídku podat do: 18.10.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Demolice, OHO, stavba č. 4341
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Veřejná zakázka bude realizována za účasti finančních prostředků Ministerstva zemědělství v rámci Dotačního programu 129 366 „Podpora přípravy a realizace vyvolaných investic a staveb související s výstavbou vodního díla Nové Heřminovy“.

Předmětem této veřejné zakázky je provedení demoličních a zemních prací v rozsahu podle jednotlivých projektových dokumentací bouracích prací.

Pro každý samostatný objekt bude vedena evidence a likvidace odpadů v rozsahu stanoveném zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel bude předávat objednateli doklady o likvidaci veškerých odpadů. Z dokladu musí být patrný název stavby a smluvní název společnosti zhotovitele a způsob likvidace včetně jeho množství.

U objektů na parc. č. 353 a 354/3 sousední vlastník pozemku požaduje instalovat po dobu demolice provizorní oplocení.

Zadavatel upozorňuje na omezenou únosnost (do 50 t) stávajícího mostu přes řeku Opavu k objektu „Demolice pily“. Vybraný dodavatel nesmí pojíždět po asfaltovém povrchu pásovými rýpadly. V případě nedodržení výše uvedených podmínek je dodavatel povinen uvést vše do původního stavu.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Odry, státní podnik
 • IČO: 70890021
 • Poštovní adresa:
  Varenská 3101/49
  702 00 Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 512186

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky