Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Zajištění elektronických stravenek a systému pro čerpání zaměstnaneckých příspěvků z FKSP
Odesílatel Monika Křížová
Organizace odesílatele Povodí Vltavy, státní podnik [IČO: 70889953]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 21.01.2022 11:34:40
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Dobrý den,
v příloze naleznete znění Vysvětlení ZD č. 3 včetně upravené Přílohy č. 3 a přílohy č. 4, a to na základě Žádostí o vysvětlení ZD, které zadavatel obdržel ve dnech 18. 1. 2022 a 20. 1. 2022.

S pozdravem
Křížová


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. 3.pdf (704.61 KB)
- Příloha č. 3 - Formulář nabídky_změna_21.1.2022.docx (56.41 KB)
- Příloha č. 4 - Čestné prohlášení pro vyhodnocení kvalitativních kritérií_změna_21.1.2022.docx (46.21 KB)