Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Bečva, Osek nad Bečvou II – oprava koryta toku ř. km 22,929 – 24,735
Odesílatel Radim Frajt
Organizace odesílatele Povodí Moravy, s.p. [IČO: 70890013]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 16.02.2022 14:01:46
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Vážený dodavateli,
v příloze zasíláme vysvětlení ZD č. 1


Přílohy
- Vysvětlení ZD 1.pdf (948.83 KB)