Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Opevnění Bobřího potoka Verneřice u garáží, ř.km 24,143 - 24,529
Odesílatel Michaela Pöschlová
Organizace odesílatele Povodí Ohře, státní podnik [IČO: 70889988]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 25.07.2022 11:47:41
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Na základě dotazu jednoho z uchazečů vydává zadavatel dodatečnou informaci č.1.


Přílohy
- Dodatečná informace č.1.pdf (318.00 KB)