Veřejná zakázka: Opevnění Bobřího potoka Verneřice u garáží, ř.km 24,143 - 24,529

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 17126
Systémové číslo: P22V00000750
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 15.07.2022
Nabídku podat do: 04.08.2022 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Opevnění Bobřího potoka Verneřice u garáží, ř.km 24,143 - 24,529
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce stávajícího opevnění Bobřího potoka, a zároveň přeložení toku v délce cca 79,5 m. Rekonstrukce opevnění toku bude provedeno v úseku od silničního mostu ev. č.: 240-052, směrem proti proudu proudění, podél komunikace III. třídy č. 24092. Konec řešeného úseku se nachází pod přemostěním bez ev. čísla (poslední přemostění Bobřího potoka v intravilánu), u konce zastavěného území města Verneřice. V úseku přeložení a rozšíření koryta budou zřízeny nové opěrné zdi. V navazující části (podél komunikace ul. Příbramská (III/240902)), bude provedeno nové opevnění pravého břehu. Stávající kamenné zdi a zatravněné břehové svahy budou nahrazeny kamennou rovnaninou s vyklínováním. Rekonstrukce opevnění pravého břehu bude provedena v délce cca 293,8 m. Na konci úseku bude pod přemostěním zarovnán stávající příčný stupeň. Zarovnání stupně bude provedeno kamennou rovnaninou v délce 18,0 m.

Výjimka CHKO:
Čas výstavby bude omezen na denní dobu od úsvitu do soumraku v závislosti na ročním období, aby nedocházelo k vyrušování nakturálního druhu.

Součástí akce je také kácení dřevin. Kácení bude prováděno v období od 1.11. - 31.3. běžného roku. Likvidaci vzniklé dřevní hmoty provede zadavatel na vlastní náklady.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 17 776 420 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ústecký kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Ohře, státní podnik
 • IČO: 70889988
 • Poštovní adresa:
  Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 514443

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky