Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Revitalizace Kamenice v Rabštejnu – projektová dokumentace (DSP, DPS)
Odesílatel Michaela Pöschlová
Organizace odesílatele Povodí Ohře, státní podnik [IČO: 70889988]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 11.11.2022 11:24:58
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení zadávací dokumentace č.2


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. 2.pdf (311.50 KB)