Veřejná zakázka: Revitalizace Kamenice v Rabštejnu – projektová dokumentace (DSP, DPS)

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 17450
Systémové číslo: P22V00001074
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 21.10.2022
Nabídku podat do: 21.11.2022 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Revitalizace Kamenice v Rabštejnu – projektová dokumentace (DSP, DPS)
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je zpracování a zajištění projektové dokumentace na revitalizaci toku a celé údolní nivy (dle zpracované DÚR) formou odtěžení navážky a vytvoření prostoru pro aktivní nivu a pro vývoj toku, v ř.km 17,30-18,01. V nově vytvořené nivě jsou navržena větvící se koryta, která budou protékána s rozdílnou četností a intenzitou. Současné koryto zůstane zachováno jako jedno z hlavních ramen. Při vyšších průtocích než Q2 bude niva zaplavována. Navržené rozdělení, trasa a tvar koryt je iniciálním stavem, jeho vývoj v prostoru vymezené nivy se očekává a je žádoucí.
Současné koryto zůstane zachováno jako jedno z hlavních ramen. Přístupy na navazující pozemky zůstanou zachovány. Stávající most bude odstraněn a nahrazen brodem pro přejezd techniky údržby. Vyvolanou investicí je přeložka komunikace pro pěší a cyklisty v délce 510 m, výstavba dřevěné lávky a přeložka přípojky el. energie v délce 607 m.
Předběžné souhlasy majitelů dotčených pozemků jsou doloženy a budou aktualizovány.
V PD bude řešen odvoz zeminy a způsob likvidace (uložení na skládku), předpoklad dle DÚR cca 27 000 m3.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 2 439 960 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ústecký kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Ohře, státní podnik
 • IČO: 70889988
 • Poštovní adresa:
  Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 514443

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky