Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení VD Tuchlovský rybník, Křemýž - rekonstrukce vodního díla
Odesílatel Martina Šulcová
Organizace odesílatele Povodí Ohře, státní podnik [IČO: 70889988]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 01.12.2022 12:41:23
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení zadávací dokumentace č.1


Přílohy
- vysvetleni ZD č.1.pdf (261.79 KB)