Veřejná zakázka: VD Tuchlovský rybník, Křemýž - rekonstrukce vodního díla

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 17562
Systémové číslo: P22V00001186
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2022-048510
Datum zahájení: 28.11.2022
Nabídku podat do: 03.01.2023 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VD Tuchlovský rybník, Křemýž - rekonstrukce vodního díla
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem díla je oprava stávajícího vodního díla – rybníka, který se nachází v trase lokálního biokoridoru. Celkové stavební a dispoziční řešení rekonstrukce vychází ze současného stavu, kdy VD je tvořeno těmito částmi:
- SO 01 hráz (zemní) – bude rekonstruována – umístění tělesa hráze se nemění
- SO 02 bezpečnostní přeliv (BP) a skluz – BP bude zásadně rekonstruován včetně skluzu na kterým se nachází vývar; na vývar navazuje odpadní koryto ústící do Kladrubského potoka; umístění BP, skluzu a odpadního koryta se nemění
- SO 03 požerák - bude zásadně rekonstruován včetně výpustného potrubí. pro přístup na požerák je navržena ocelová lávka - umístění požeráku a výpustného potrubí se nemění.
- SO 04 odstranění sedimentů - odstranění sedimentu bude provedeno v celém rozsahu zátopy a sediment nebude ukládán na okolní pozemky
- SO 05 náhradní výsadba
Detailněji viz ZD, včetně příloh.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 13 896 684 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ústecký kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Ohře, státní podnik
 • IČO: 70889988
 • Poštovní adresa:
  Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 514443

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky